foto no disponible
   
Jukichi Uno
      
     
intérprete  : 1964    Oni Baba   [ Oni Baba ]
intérprete  : 1955    Seishun kaidan
intérprete  : 1951    Saikaku Ichidai Onna